Klauzula informacyjna dla klientów P.P.U. Eurokabel-Prorem Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (zwane także RODO) informujemy, iż:

 1.  Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: prezes zarządu Bogusław Cwalina, adres e-mail: biuro@eurokabel.pl, telefon (041) 274-02-74, adres siedziby: P.P.U. Eurokabel-Prorem sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Kościelnej 98A.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  – Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
  – Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dobrowolne podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem biura rachunkowego i instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia (“prawo do zapomnienia”).
 • Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 • Administrator zobowiązuję się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przy składaniu zamówienia i rejestracji konta zakresem przetwarzanych danych osobowych są: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP firmy.
Shopping Cart
Scroll to Top