Klauzula informacyjna dla klientów P.P.U. Eurokabel-Prorem Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (zwane także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U. Eurokabel-Prorem sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach przy ul.Kościelnej 98A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bogusława Cwalinę, telefon (041) 274-02-74
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  – na potrzeby realizacji transakcji kupna-sprzedaży materiałów elektroinstalacyjnych w P.P.U. Eurokabel-Prorem sp. z o.o. i wszelkich czynności z tym związanych (wystawianie faktury, dochodzenie roszczeń, reklamacja, zamówienie i inne) – na podstawie zgody,
  – do celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie Ustawy o VAT, Ustawy o CIT , Ustawy o rachunkowości.
 3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dobrowolne podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem biura rachunkowego i instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twój koszyk